CHÚC MỪNG BẠN PHẠM TRỌNG HIỆP VỚI TẤM VÉ VISA ĐAN MẠCH

Chúc mừng bạn Phạm Trọng Hiệp đến từ vùng đất đặc sản chè Thái Nguyên. Sau một thời gian Kiên trì và đeo bám với Mục tiêu thì nay bạn đã có visa thực tập tại ĐAN MẠCH. Với tấm visa trên tay bạn có cơ hội để học tập và trải nghiệm, đúc kết được nhiều thứ trong 18 tháng và đặc biệt hơn là có thể đi du lịch ở nhiều nước trong khối EU.

+Xuất cảnh: 04.03.2023 HN -> CPH

+Cựu học viên IELTS-DENMARK K6 VÀ K7 một trong những học viên rất cố gắng để học tập, lớp do Cô Tâm Phạm Tâm Phạm Chủ nhiệm.

Cựu học viên K1-English for communication (OFFLINE) một trong những học viên khá chịu khó học tập và giao lưu kết bạn, cũng là một trong những bạn hay tạo tiếng cười cho các bạn khác. lớp do thầy MAW Chủ nhiệm. (Lớp Offline này được tiếp xúc với Anh nhiều nhất)

 Tặng các bạn: there is only one way left to go, and that is up! ( chỉ còn một cách duy nhất để thoát ra là đi lên mà thôi)

—LIÊN HỆ —-

?Hotline: 0965 07 1234 – Anh Kiên

?Email: Admin@internshipsvn.com

?Website: https://internshipsvn.com & https://cap-edu.vn

?Page: https://www.facebook.com/Cap.edu.vn

?FB Group: https://www.facebook.com/groups/internshipsvn-

About the Author

You may also like these