JAPAN

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN

1. Giới thiệu về Nhật Bản – Là một quốc đảo (bốn bề là biển, không tiếp giáp về mặt đất liền với quốc gia nào). Diện tích: 377.944km2. Dân số ~ 127 triệu dân. – Là quốc gia dân