Chúc mừng ứng viên Nguyễn Thị Mai

Chúc mừng Bạn Mai, Chúc mừng cô gái tên Mai Mai mèo, Cuối cùng cũng nhận được tấm Visa 2 Tâm Visa luôn Song song luôn đây DENMARK + AUSTRALIA.

Quá Tuyệt vời – Chúc mừng bạn: NGUYỄN THỊ MAI – NGHỆ AN

Ngày 12.3.22 Apply Úc vì ngày đó Visa + với Passport mới được chuyển từ ĐSQ Đan Mạch về.

  • Sáng + Chiều 17.3.22 Khám Sức khoẻ + Lấy sinh trắc vân tay Hồ sơ Úc.
  • Tối 17.3.22 Bay qua Đan Mạch thực tập 1 năm luôn.
  • Ngày 6.4.22 Granted luôn, phải nói là quá tuyệt vời, Ở bên Đan Mạch nhận được Visa là Kế hoạch 4 năm (ĐAN VÀ ÚC) thoải mái tiền tiêu rồi này.

—LIÊN HỆ ANH KIÊN ĐỂ BIẾT THÊM CHƯƠNG TRÌNH—-

? Hotline: 0965 07 1234 – Anh Kiên

? Email: Admin@internshipsvn.com

? Website: https://internshipsvn.com – https://cap-edu.vn

? Page: https://www.facebook.com/Internshipsvn

? FB Group: https://www.facebook.com/groups/internshipsvn-

About the Author

You may also like these