DENMARK

ĐAN MẠCH VÀO MÙA ĐÔNG

Mùa đông thường từ tháng 10 đến tháng 4, cao điểm là từ tháng 12 đến tháng 2. Trong thời gian này, nhiệt độ lạnh và có tuyết rơi. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 0°C (32°F),

JAPAN

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NHẬT BẢN

1. Giới thiệu về Nhật Bản – Là một quốc đảo (bốn bề là biển, không tiếp giáp về mặt đất liền với quốc gia nào). Diện tích: 377.944km2. Dân số ~ 127 triệu dân. – Là quốc gia dân